SPORTS THERAPY LOLIS KOSTAS

SPORTS THERAPY LOLIS KOSTAS

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

ΦΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣΦΑΣΗ 1
Κατά την διάρκεια της 1ης φάσης ο ώμος είναι ακινητοποιημένος σε νάρθηκα. Σε περίπτωση που το εξάρθρημα έχει συμβεί για πρώτη φορά η ακινητοποίηση διαρκεί ως 3 εβδομάδες. Οι φυσικοθεραπευτικοί στόχοι κατά την φάση αυτή είναι:

1.περιορισμός της φλεγμονώδους διαδικασίας,
2.μείωση του πόνου,
3.αντιμετώπιση της μυϊκής ατροφίας.

Ξεκινάμε με παθητικές ασκήσεις και μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε προσεκτικά  1ου βαθμού τεχνικές κινητοποίησης για να επιτύχουμε χαλάρωση των μυών του ώμου. Εκτελούνται επίσης ισομετρικές ασκήσεις υπομέγιστου φορτίου αρχικά, και προοδευτικά φτάνουμε ως την εκτέλεση ισομετρικών μέγιστου φορτίου. Κατά την διάρκεια της φάσης προστασίας μπορούμε να αρχίσουμε ασκήσεις για την ωμοπλατοθωρακική, αποφεύγοντας θέσεις ανύψωσης που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον τραυματισμένο ώμο. Ο ασθενής θα πρέπει επίσης να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αερόβιας προπόνησης για τα κάτω άκρα με στατικό εργομετρικό ποδήλατο (Schneider & Prentice 2001).

ΦΑΣΗ 2
Η φάση αυτή ξεκινάει αμέσως μετά την αφαίρεση του νάρθηκα και διαρκεί από την 3η ως την 8η εβδομάδα, και έχει ως βασικό στόχο την απόκτηση πλήρους εύρους κίνησης. Στο πρόγραμμα των ασκήσεων συμπεριλαμβάνονται:
A.ενεργητικές υποβοηθούμενες ασκήσεις με την χρήση ράβδου (Lbar), αύξηση του εύρους κίνησης,
B.τεχνικές PNF για βελτίωση του νευρομυϊκού ελέγχου,
Γ.ασκήσεις κλειστής βιοκινητικής αλυσίδας με φόρτιση βάρους για τους σταθεροποιούς μύες της ωμοπλάτης.
1.      Αρχικά εκτελούνται πάνω σε σταθερή επιφάνεια με μικρό φορτίο π.χ όρθια θέση με τα χέρια πάνω σε τραπέζι.
2.      προοδευτικά περνάμε σε τετραποδική θέση 4 σημείων,
3.      κατόπιν σε τετραποδική θέση 3 σημείων,
4.      και τέλος σε τετραποδική θέση 2 σημείων.
Δ.για να αυξήσουμε τον συντελεστή δυσκολίας των προηγούμενων ασκήσεων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο σταθερές επιφάνειες όπως σανίδες ισορροπίας ή μπάλες διαφόρων μεγεθών. Οι ασκήσεις αυτές, όπως και οι αμέσως προηγούμενες, βοηθάνε στον νευρομυϊκό έλεγχο γιατί διευκολύνουν την συν-σύσπαση μυών που εμπλέκονται σε ζεύγη δύναμης τα οποία επιλεκτικά μας παρέχουν δυναμική σταθεροποίηση.
Ε.συνεχίζεται η εκτέλεση τεχνικών κινητοποίησης για χαλάρωση αλλά και για αύξηση εύρους κίνησης πλέον (Schneider & Prentice 2001).
ΣΤ.Επίσης συστήνεται η χρησιμοποίηση τεχνικών κινητοποίησης στην ανώτερη και μέση  θωρακική μοίρα της Σ.Σ. γιατί βελτιώνει την ευκαμψία της Σ.Σ κατά την έκταση, που είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της ανύψωσης του άνω άκρου (Janda, 2000).


ΦΑΣΗ 3
Μεταξύ της 6ης και 12ης εβδομάδας προοδευτικά εισερχόμαστε στην 3η φάση της αποθεραπείας. Ο στόχος της φυσικοθεραπείας είναι πλέον να επαναφέρουμε την δύναμη σε φυσιολογικά επίπεδα και να μεγιστοποιήσουμε τον νευρομυϊκό έλεγχο.
Στο φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα πλέον μπορούν να συμπεριληφθούν:
1. εκτελούνται ήπιες διατάσεις, το εύρος κίνησης θα πρέπει πλέον να έχει ήδη αποκτηθεί,
2.ασκήσεις ενδυνάμωσης και αντοχής για τους μύες της ωμοπλάτης και του πέταλου των στροφέων,
3.αυξάνουμε τον βαθμό δυσκολίας των ασκήσεων κλειστής βιοκινητικής αλυσίδας με φόρτιση βάρους αυξάνοντας το εύρος κίνησης των ασκήσεων της προηγούμενης φάσης,
4.  και ως περαιτέρω πρόοδο των παραπάνω ασκήσεων ξεκινάμε ασκήσεις μετατόπισης βάρους χρησιμοποιώντας Fitter,
5.ασκήσεις ενδυνάμωσης και αντοχής κλειστής βιοκινητικής αλυσίδας χρησιμοποιώντας stepper,
6.στις ασκήσεις ενδυνάμωσης προοδευτικά δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις πλειομετρικές,
7.προσθέτουμε ασκήσεις αντίστασης με λάστιχα για τους μύες του πέταλου των στροφέων με έμφαση στις πλειομετρικές,
8.από τις ασκήσεις στατικής σταθεροποίησης προχωράμε πλέον στην εκτέλεση ασκήσεων δυναμικής σταθεροποίησης και από τις ασκήσεις που εκτελούνται σε μια μόνο αρχική θέση (1 γωνία) σε δυναμικές ασκήσεις από διαφορετικές αρχικές θέσεις (πολλαπλές γωνίες) (Anderson, Rush & Shearer, 1992; Schneider & Prentice 2001).

ΦΑΣΗ 4

Η φάση αυτή είναι η περίοδος της λειτουργικής προόδου. Οι ασθενείς προοδευτικά επιστρέφουν και σε αθλητικές δραστηριότητες με διαλειμματική προπόνηση και προοδευτικά αυξανόμενες δραστηριότητες όσον αφορά την αντοχή και την σταθερότητα. Η φάση αυτή μπορεί να διαρκέσει ως την 20η εβδομάδα, και εξαρτάται από την δύναμη του τραυματισμένου ώμου, την απουσία πόνου και την ικανότητα να προφυλάσσει την άρθρωση. Ορισμένοι Φυσικοθεραπευτές και Γιατροί συνιστούν την χρήση περίδεσης ή ειδικού νάρθηκα κατά την συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες (Schneider & Prentice 2001).


Οδηγίες προφύλαξης – πρόληψης

Ασκήσεις που οι ασθενείς συνήθιζαν να κάνουν πριν το εξάρθρημα του ώμου, πιθανότατα ασκούν ανεπιθύμητες δυνάμεις στα μη συσταλτά στοιχεία της άρθρωσης, και χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να εκτελούνται με ασφάλεια. Ασκήσεις όπως, pushups, pulldown και πιέσεις πάγκου, θα πρέπει να εκτελούνται με τα χέρια κοντά στον κορμό και να αποφεύγεται η εκτέλεση των τελευταίων 10-20ο  της έκτασης του ώμου. Ασκήσεις όπως pull down και  military press εκτελούμενες με ανοιχτές λαβές είναι προτιμότερο να εκτελούνται μπροστά από το κεφάλι παρά πίσω. Ασκήσεις οριζόντιας απαγωγής από ύπτια θέση θα πρέπει να περιορίζονται ως τις 30ο στο μετωπιαίο επίπεδο και να αποφεύγεται η έξω στροφή του ώμου (Andrews & Wilk, 1994).

Τροποποίηση ασκήσεων ανάλογα με την κατεύθυνση της αστάθειας του ώμου
Κατεύθυνση αστάθειας
Θέσεις ή κινήσεις που αποφεύγονται
Ασκήσεις που τροποποιούνται ή αποφεύγονται
Πρόσθια
Συνδυασμός έξω στροφής, απαγωγής
Οριζόντια απαγωγή, pulldown, pushups, πιέσεις πάγκου, military press
Oπίσθια
Συνδυασμός έσω στροφής, οριζόντιας προσαγωγής και κάμψης
Οριζόντια απαγωγή, push-ups, πιέσεις πάγκου, ασκήσεις ΚΒΑ με φόρτιση βάρους
Κάτω
Πλήρη ανύψωση
Ανύψωση ωμοπλάτης, military press, κάμψη αγκώνα με μεγάλο βάρος

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

BALANCE KINESIO TAPING (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Εφαρμογή balance kinesio taping σε τενοντίτιδα υπερακανθίου με ταυτόχρονο μυικό σπασμό στον τραπεζοειδή, στο έσω χείλος της ωμοπλάτης.Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝΣύνδεσμος = είναι μια σκληρή, σχετικά ανελαστική δέσμη συνδετικού ιστού που ενώνει-συνδέει ένα οστό με ένα άλλο.

Λειτουργικός ρόλος συνδέσμων:
1.     παρέχει σταθερότητα,
2.     ελέγχει την θέση ενός αρθρωμένου οστού σε σχέση με ένα άλλο κατά την διάρκεια φυσιολογικών κινήσεων.
3.     παρέχει ιδιοδεκτικότητα και αίσθηση της θέσης της άρθρωσης κατά την διάρκεια των κινήσεων, διαμέσω ελεύθερων νευρικών απολήξεων ή μηχανουποδοχέων που βρίσκονται μέσα στους συνδέσμους.


Κάκωση συνδέσμου:
Συμβαίνει όταν τάση εφαρμοστεί σε μια άρθρωση η οποία κινείται πέραν των φυσιολογικών ορίων και επιπέδων κίνησης (Frank C. 1996).

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ταξινόμησης μιας συνδεσμικής βλάβης. Πιο συχνά χρησιμοποιούμε τη 3βαθμη:

1ου βαθμού:
Προκαλείται διάταση και πιθανόν μικρορήξη συνδεσμικών ινών, η οποία συνοδεύεται από μικρή ή καθόλου αρθρική αστάθεια.
Κλινικά σημεία:
-ήπιος πόνος,
-μικρή ποσότητα οιδήματος (όχι πάντα εμφανής),
-ήπια αρθρική δυσκαμψία.

2ου βαθμού:
Υπάρχει μερική ρήξη και (μηχανικός) διαχωρισμός των συνδεσμικών ινών και ταυτόχρονα μέτριου βαθμού αστάθεια στην άρθρωση.
Κλινικά σημεία:
-         μέτριος ως έντονος πόνος,
-         εμφανές οίδημα,
-         αρθρική δυσκαμψία.

3ου βαθμού:
Έχουμε ολική ρήξη του συνδέσμου, η οποία συνοδεύεται πρωτογενώς από μεγάλη αρθρική αστάθεια.
Κλινικά σημεία:
-         αρχικά υπάρχει έντονος πόνος, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε ήπιο ή και να εξαφανισθεί λόγω ολικής αποκοπής των νευρικών ινών.
-         Το οίδημα είναι έντονο (ως σημείου παραμόρφωσης της άρθρωσης).
-         Υπάρχει μεγάλη αρθρική αστάθεια και δυσκαμψία η οποία με την πάροδο του χρόνου επιδεινώνεται και η λειτουργία της άρθρωσης είναι σχεδόν αδύνατη.

Σε 3ου βαθμού συνδεσμικές κακώσεις με χαρακτηριστική αστάθεια απαιτείται συνήθως κάποια μορφή ακινητοποίησης που διαρκεί για 2 –5 εβδομάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνδεσμικών κακώσεων για την αποκατάσταση της αρθρικής αστάθειας είναι επιβεβλημένη χειρουργική αποκατάσταση.


 

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ


Η πορεία επούλωσης που ακολουθεί μια συνδεσμική κάκωση είναι ίδια με αυτή που παρατηρείται στην αποθεραπεία και άλλων αγγειωμένων ιστών.

Κατά τις πρώτες 72 ώρες, υπάρχει απώλεια αίματος και προσέλκυση  φλεγμονωδών κυττάρων στην τραυματισμένη περιοχή. Αν η συνδεσμική κάκωση είναι έξω από τον αρθρικό θύλακα (σε εξωαρθρικό σύνδεσμο) η αιμορραγία λαμβάνει χώρα σε υποδόριο χώρο.
Αν ένας ενδοαρθρικός σύνδεσμος τραυματιστεί, η αιμορραγία συμβαίνει μέσα στον αρθρικό θύλακα έως ότου να επέλθει η θρόμβωση ή λόγω αυξημένης συμπίεσης (περίδεση) η αιμορραγία διακοπεί.

Στις επόμενες 6 εβδομάδες η αγγειακή εξάπλωση (αναπαραγωγή) αρχίζει μαζί με αύξηση των τριχοειδών αγγείων και ταυτόχρονα παρουσιάζεται ινοβλαστική δραστηριότητα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ινώδους θρόμβου.

Τα αποκομμένα άκρα του συνδέσμου επανενώνονται δια μέσω της γεφύρωσης που προκαλεί ο θρόμβος.

Η σύνθεση του κολλαγόνου και της βασικής μεσοκυττάριας ουσίας των πρωτεινογλυκανών, ως συνθετικά στοιχεία ενός εξωκυτταρικού καλουπιού (μήτρας), συνεισφέρουν στην αναπαραγωγή και εξάπλωση του ουλώδη ιστού που γεφυρώνει τα αποκομμένα άκρα του συνδέσμου.

Αρχικά αυτός ο ουλώδης ιστός είναι μαλακός, έχει γλοιότητα και προοδευτικά γίνεται πιο ελαστικός πιθανότατα. Οι ίνες του κολλαγόνου χωροθετούνται με ένα τυχαίο εξυφαντικό πρότυπο (σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ) με πολύ μικρή οργάνωση.

Προοδευτικά η ινοβλαστική δραστηριότητα μειώνεται, όπως και η αγγειοποίηση, και επέρχεται μέγιστη αύξηση της πυκνότητας του κολλαγόνου του ουλώδους ιστού.

Όταν ο συνδετικός ιστός αποτυγχάνει να φέρει σε πέρας τους λειτουργικούς σκοπούς που επιτελεί, οφείλεται σε 2 λόγους:
1.     αποτυχία παραγωγής ικανοποιητικού ποσού ουλώδη ιστού,
2.     αποτυχία επανασύνδεσης του συνδέσμου του συνδέσμου με το οστό στην ιδανική – κατάλληλη περιοχή κατά την διάρκεια των επόμενων μηνών.

Ο ουλώδης ιστός συνεχίζει να ωριμάζει και ταυτόχρονα συμβαίνει ευθυγράμμιση του κολλαγόνου ως απόκριση στα προοδευτικά εφελκυστικά φορτία τα οποία δέχεται.

Η ωρίμανση του ουλώδη ιστού μπορεί να χρειαστεί ως και 12 μήνες για να ολοκληρωθεί. Ο ακριβής χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από μηχανικούς παράγοντες όπως:
-         η θέση ανάταξης των αποκομμένων άκρων του συνδέσμου,
-         η χρονική διάρκεια της υποβληθείσας ακινητοποίησης.   

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Balance taping - Kinesio Taping - Ελαστική Κινήσιο-επίδεση. Σεμινάριο level 1.


undefined

Το επόμενο σεμινάριο 1ου επιπέδου Balance Taping θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2012. Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο ή την ελαστική κινησιοεπίδεση γενικότερα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο 697-9320314 ή στο bodah@hotmail.com.

Όλοι όσοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρο η σπορ γενικότερα έχουμε αναρωτηθεί τι είναι αυτή η χρωματιστή ταινία που φορούν κάποιοι αθλητές στα πόδια ή τα χέρια τους.
Αυτή λοιπόν η χρωματιστή ταινία ονομάζεται ελαστική κινησιο-ταινία (Kinesio-tape). H τεχνική της κινησιο-επίδεσης με ελαστική ταινία όπως και η ταινία εφευρέθηκαν από τον Ιάπωνα Χειροπράκτη Δρ. Kenzo Kase το 1973. Ο Δρ. Kase έψαχνε μια μέθοδο η οποία θα βοηθούσε το σώμα να επουλώσει γρηγορότερα τους ιστούς αλλά και θα υποστηρίζει το σώμα χωρίς τον περιορισμό που είχαν οι ως τότε αθλητικές ταινίες. Η ελαστική κινησιο-ταινία πρωτοεμφανίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ και έκτοτε έχει “κατακτήσει” τον κόσμο της αποκατάστασης αλλά και της άθλησης.
Η μέθοδος Balance Taping είναι μια από τις πολλές εξελίξεις αυτής της κινησιο-επίδεσης και βασίζεται στην μετατόπιση από την ιδέα των μεμονωμένων μυών και δομών και στοχεύει συνολικά στα αίτια που κρύβονται πίσω από τα συμπτώματα. Η Balance Taping στηρίζεται περισσότερο στις βιοχημικές και φυσιολογικές ιδιότητες του ανθρώπινου σώματος. Επιπρόσθετα με την ενσωμάτωση διαφόρων απόψεων και πρακτικών όπως π.χ. η Χρωματοθεραπεία έχει βρεθεί πως πολλοί ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη θεραπεία με ταινία.
Οι επιδράσεις της ταινίας είναι οι εξής :
α) Ομαλοποιεί την μυϊκή λειτουργία βελτιώνοντας την νευρομυϊκή επικοινωνία.
β) Βελτίωση της ροής του αίματος, της λέμφου και των ενδοκυτταρικών υγρών. Αυτό επιτυγχάνεται με τις χαρακτηριστικές πτυχές που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της ταινίας.
γ) Μείωση του πόνου μέσω της αντίδρασης του δέρματος και στον ερεθισμό των υποδοχέων του.
δ) Επανόρθωση δυσλειτουργιών των αρθρώσεων και αποκατάσταση της ισορροπίας.
Η ταινία εφαρμόζεται με διάφορες τεχνικές ανάλογα με το τι θέλουμε να επιτύχουμε.
α) Τεχνική της κυκλοφορίας.
β) Τεχνική των συνδέσμων
γ) Επανορθωτική τεχνική
δ) Τεχνική της περιτονίας


Μερικά παραδείγματα περίδεσης με ελαστική κινησιο-ταινία :


Επίδεση οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης
Επίδεση υποστήριξης συγκεκριμένης σπονδυλικής μονάδας της οσφυϊκής μοίρας


Μερικά παραδείγματα από τον Παγκόσμιο Αθλητισμό

David Beckham

Hasheem Thabeet

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

''Ευ Αγωνίζεσθαι vs Ντοπινγκ'' της Ελένης Γ. Μαντρατζή.Eυ Αγωνίζεσθαι Vs Ντόπινγκ

Πρόσκληση

Στην παρουσίαση του Βιβλίου Ποινικού Αθλητικού Δικαίου της Δρος. Ελένης Γ. Μαντρατζή, Δικηγόρου, Διδάκτορος Νομικής, με τίτλο «ΝΤΟΠΙΝΓΚ: ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ», που θα γίνει στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας, αρ. 60, τηλ. 210 3398271), στις 19 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Χαιρετίζει ο κ.:
Γιάννης Αδαμόπουλος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Παρουσιάζουν οι κ.κ.:
Δρ. Όμηρος Εμμανουηλίδης, Αθλητίατρος- Φυσίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Προϊστάμενος Τομέα Αθλητιατρικής στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών

Γιάννης Ιωαννίδης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, τ. Υφυπουργός Πολιτισμού,

Δρ. Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντιπρόεδρος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος, Πρόεδρος Διεθνούς Ενώσεως Αθλητικού Δικαίου

Λάμπρος Παπακώστας, Ολυμπιονίκης

Βούλα Πατουλίδου, Ολυμπιονίκης, Τομεάρχης Εθελοντισμού στον Ερυθρό Σταυρό

Γεώργιος Σιγάλας, Πρόεδρος Ελλήνων Ολυμπιονικών, Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας, τ. Καλαθοσφαιριστής

Συντονίζει ο κ. Νίκος Άγκο, Δημοσιογράφος, Ανταποκριτής Ξένου Τύπου

Για πληροφορίες: τηλ. 210 321 54 92, κιν. 69 45 46 75 46, eleni@elenimail.com
Γραφιστική επιμέλεια: Γιολάντα Ρουσόγλου, τηλ. 210 20 15 169


Fair Play Vs Doping

Invitation

You are invited to the presentation of Dr. Eleni G. Mantratzi's, Lawyer, Doctor of Law, book on sports criminal law, titled "Doping: Legislative-Political Approach, Regulatory Foundation and Counter-crime Consideration", which will take place in the Ceremonial Hall of the Athens Bar Association (Akadimias 60 Str. tel: 210 3398271) on Monday, the 19th of December 2011 at 13:00.


The ceremony will be addressed by:
Mr. Yiannis Adamopoulos, President of the Athens Bar Association

Presentations will follow by:
Dr. Omiros Emmanouilidis, Sports Medical Doctor- Rehabilitation physician, Doctor of the University of Athens, Provost of the department of Sports Medicine at the National Centre for Sports Medical Research

Mr. Yiannis Ioanidis, Member of Parliament of A’ Thessaloniki, former Secretary of the Hellenic Ministry of Culture

Dr. Dimitrios Panagiotopoulos, Lawyer, Deputy Professor of Sports Law at the National Kapodistrian University of Athens, Vice President of the University of Central Greece, President of the International Association of Sports Law

Mr. Labros Papakostas, Olympic Champion

Mrs. Voula Patoulidou, Olympic Champion, Head of the Red Cross Volunteering Sector

Mr. Georgios Sigalas, President of Greek Olympic Medalists, President of the Cultural and Athletic Youth Organisation, former Professional Basketball Player

The event is coordinated by Mr. Nikos Ago, journalist and foreign press correspondent.

For more information please call tel: 210 321 5492, mobile: 69 46 46 75 46 or e-mail eleni@elenimail.com
Design supervision: Yolanda Rousoglou, tel: 210 20 15 169

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ο βελονισμός δεν είναι ψευδοθεραπεία.Ο βελονισμός είναι μια πανάρχαια κινεζική θεραπευτική πρακτική στην οποία καταφεύγουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι και στη Δύση επειδή έχουν απογοητευθεί από τις μεθόδους της δυτικής ιατρικής.
Η εξαιρετική αποτελεσματικότητά του ιδιαίτερα όσον αφορά την εξάλειψη του πόνου τον καθιστά μάλιστα μια από τις πλέον διαδεδομένες «εναλλακτικές» θεραπείες αντιμετώπισης των ασθενειών που συνοδεύονται από έντονους και χρόνιους πόνους, όπως η αυχεναλγία, η οσφυαλγία-ισχιαλγία, η τενοντίτιδα, η αρθραλγία, η κεφαλαλγία-ημικρανία, η νευραλγία, η δυσμηνόρροια, διάφορες αναπνευστικές παθήσεις όπως το άσθμα ή η βρογχίτιδα, αλλά και γαστρεντερικές όπως η γαστρίτιδα ή η κολίτιδα.
Ομως, παρά την ολοφάνερη αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση ορισμένων παθήσεων, ο βελονισμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από μεγάλη μερίδα δυτικών επιστημόνων. Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή αδυνατούν να εξηγήσουν με επιστημονικούς όρους τα ευεργετικά του αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανισμό, αποτελέσματα που, όποτε τα διαπιστώνουν, οι δυτικοί γιατροί τείνουν να τα αποδίδουν στο λεγόμενο «φαινόμενο placebo». Υποστηρίζουν δηλαδή ότι η ίαση δεν επέρχεται από τη συγκεκριμένη θεραπευτική πρακτική αλλά από την ικανότητα των ίδιων των ασθενών να αναπτύσσουν αυτοθεραπευτικές δυνάμεις μέσω αυθυποβολής.
Ομως πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα έρχονται να διαψεύσουν αυτή τη «βολική» αλλά εσφαλμένη στάση που απορρίπτει συλλήβδην τον βελονισμό. Ομάδα επιστημόνων από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ, στη Νέα Υόρκη, με επικεφαλής τον νευροβιολόγο Maiken Nedergaard, σε σχετική μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Nature Neuro science», υποστηρίζουν ότι η ανακούφιση από τον πόνο που παρέχει η πρακτική του βελονισμού οφείλεται στο γεγονός ότι η στοχευμένη εισαγωγή βελονών στο δέρμα προκαλεί την έκκριση ενδογενών ουσιών ικανών να κατευνάζουν ή και να εξαλείφουν τα αισθήματα έντονου πόνου.
Εφαρμόζοντας βελονισμό σε ποντίκια του εργαστηρίου, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο οργανισμός τους παρήγε ένα φυσικό αναλγητικό, και συγκριμένα την ουσία αδενοσίνη. Η αδενοσίνη είναι μία από τις βασικές νουκλεοτιδικές μονάδες που συγκροτούν τα νουκλεϊκά οξέα, DNA και RNA. Αυτό το νουκλεοτίδιο έχει αποδειχθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του μεταβολισμού, καθώς εμπλέκεται στον μηχανισμό ρύθμισης της κούρασης και της νύστας. Είναι επίσης γνωστή η επίδραση της αδενοσίνης στην καρδιακή λειτουργία καθώς και η αντιφλεγμονώδης δράση της.
Οι ερευνητές προκάλεσαν τεχνητά πόνο στο πόδι των ποντικών εγχέοντας μια χημική ουσία που προκαλεί φλεγμονή. Στα μισά από τα ποντίκια που συμμετείχαν στο πείραμα αφαίρεσαν το γονίδιο που ευθύνεται για τη δημιουργία των υποδοχέων αδενοσίνης, οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτοι πάνω στα περισσότερα βασικά νεύρα. Κατόπιν εισήγαγαν λεπτές βελόνες στα σημεία, ή «μεσημβρινούς», που, σύμφωνα με τη βελονιστική θεωρία, «ελέγχουν» την «ενεργειακή ροή» στο πονεμένο μέλος. Για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα του βελονισμού, μέτρησαν πόσο γρήγορα κάθε ποντίκι τραβούσε το πονεμένο πόδι του κάθε φορά που ερχόταν σε επαφή με ένα οξύ εξωτερικό ερέθισμα, όπως μια αγκαθωτή βούρτσα. Οσο πιο πολύ πονούσε το ποντίκι τόσο πιο γρήγορα τραβούσε το πόδι του.
Διαπίστωσαν λοιπόν ότι στα φυσιολογικά ποντίκια ο βελονισμός κατάφερε να μειώσει τον πόνο κατά τα δύο τρίτα. Αντίθετα, καμία ανακούφιση δεν παρατηρήθηκε στα γενετικά τροποποιημένα ποντίκια, που τους είχε αφαιρεθεί το γονίδιο για τους υποδοχείς αδενοσίνης. Χωρίς υποδοχείς αδενοσίνης, η απελευθέρωση της ουσίας αυτής δεν είχε κανένα αναλγητικό αποτέλεσμα.
Επίσης, διαπίστωσαν ότι ο βελονισμός είχε αποτελέσματα μόνο εφόσον περιέστρεφαν τις βελόνες. Σύμφωνα με τον Nedergaard, αυτό σημαίνει ότι η περιστροφή προκαλεί στα κύτταρα του δέρματος τόση ακριβώς βλάβη όση χρειάζεται για να πυροδοτηθεί ο μηχανισμός έκκρισης αδενοσίνης. Αλλά και οι εργαστηριακές εξετάσεις των πειραματόζωων που είχαν υποβληθεί σε βελονισμό έδειξαν σαφώς ότι παρατηρείται μια θεαματική αύξηση -κατά 24 φορές- των τιμών της αδενοσίνης στους ιστούς γύρω από τις βελόνες κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από μια βελονιστική συνεδρία.
Η έρευνα του Nedergaard και της ομάδας του έρχεται να ρίξει φως και σε ένα άλλο αναπάντητο μέχρι σήμερα ερώτημα που αφορά τη βελονιστική «χαρτογράφηση»: γιατί ο βελονισμός αποδίδει μόνο όταν οι βελόνες τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία; Κατά τον Nedergaard, οι βελονιστικοί «κόμβοι» βρίσκονται πάνω στις βασικές νευρικές οδούς, που βρίθουν από υποδοχείς αδενοσίνης.
Επίσης, οι ερευνητές έδειξαν ότι η παυσίπονη δράση του βελονισμού μπορεί να ενισχυθεί αν συνδυαστεί με τη χορήγηση δεοξυκοφορμυκίνης, ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως η λευχαιμία. Η ουσία αυτή έχει την ιδιότητα να παρατείνει τη δράση της αδενοσίνης στους ιστούς, πολλαπλασιάζοντας έτσι σημαντικά την αναλγητική επίδραση του βελονισμού.
Τα συμπεράσματα της έρευνας, μολονότι αναφέρονται σε πειραματόζωα, φαίνεται να ανατρέπουν τη διαδεδομένη άποψη ότι ο βελονισμός είναι ψευδοθεραπεία, που απλώς πείθει τον ασθενή ότι έχει θεραπευτεί διά της αυθυποβολής, όπως κάνουν τα αδρανή ψευδοσκευάσματα (placebo drugs) που χρησιμοποιούνται στην ιατρική έρευνα.
Στην Ελλάδα ο βελονισμός αναγνωρίστηκε επίσημα από το υπουργείο Υγείας ως ιατρική πράξη το 1980 και η άσκησή του επιτρέπεται μόνο σε αδειούχους γιατρούς. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 800 αδειούχοι ειδικευμένοι γιατροί βελονιστές σε όλη την επικράτεια και τρεις ιατρικές εταιρείες βελονισμού, ενώ στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Ερευνητικό Μετεκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού, όπου κάθε χρόνο πραγματοποιούνται μετεκπαιδευτικά σεμινάρια.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ


Αθήνα, Νοέμβριος 2011


Αγαπητά μας μέλη,

Κατόπιν παραίτησης του Προέδρου κ.Μιχάλη Κυριακίδη, για την κάλυψη της θέσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κάλεσε (μετά την άρνηση του δεύτερου επιλαχόντος κ.Πέτρου Κούτρα) την τρίτη επιλαχούσα των αρχαιρεσιών τις 3 Νοεμβρίου 2010, κα Βασιλείου Ελένη και εξέλεξε μεταξύ των μελών του τους εξής για τα παρακάτω αξιώματα :

1. Πρόεδρο την κ. Μιχαλοπούλου Αικατερίνη με ψήφους πέντε
2. Αντιπρόεδρο  την κ. Καψίλη Αφροδίτη με ψήφους πέντε (5)
3. Γενική Γραμματέα  την κ. Φραγκάκη – Πρινιωτάκη Μαρία με ψήφους πέντε (5)
4. Αναπληρώτρια την κ. Καφούρου Γεωργία με ψήφους πέντε (5)
5. Ταμία (5) την κ. Βασιλείου Ελένη με ψήφους πέντε (5)

Ως επίτιμος Πρόεδρος του Π.Ε.Σ.Ρ. για την προσφορά του, ορίστηκε ομόφωνα ο κ. Κυριακίδης Μιχάλης.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι :

Η υποστηρικτική ομάδα του Δ.Σ. που απαρτίζεται από τους κυρίους : Δεβετζή Ορφέα, Λώλη Κωνσταντίνο και Μπρέντα Θωμά επιμελήθηκε της δημιουργίας του Κώδικα Δεοντολογίας του Σωματείου.

Συγκροτήθηκε επιτροπή εκπαίδευσης που απαρτίστηκε από τους κ.κ. Φραγκάκη-Πρινιωτάκη Μαρία, Καψίλη Αφροδίτη, Καφούρου Γεωργία και ΠολυακταρΙδη Γιάννη η οποία δημιούργησε Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο εστάλει σε όλες τις αναγνωρισμένες από τον Σ.Ε.Ρ. σχολές, προκειμένου οι απόφοιτοι τους να γίνονται αποδεκτοί από τον Π.Ε.Σ.Ρ.

Δημιουργήθηκε εγκύκλιος Διδαχθέας Ύλης από τις κ.κ. Φραγκάκη-Πρινιωτάκη Μαρία και Μιχαλοπούλου Αικατερίνη, η οποία εστάλει στις σχολές για την έναρξη της διδακτικής περιόδου 2011-2012.

Έγινε αντικατάσταση της λογίστριας του σωματείου κ. Μονιούδη Αναστασίας με το λογιστικό γραφείο των κ.κ. Αντζουλάκου Γεωργίου – Κάρδαρη Ευάγγελου , Εθν.Μακαρίου 9 & Ηπείρου 94 ,Πέραμα – Αττική ,τηλ.210-4020 279 ,fax 2104417 259. Όλα τα μέλη του Π.Ε.Σ.Ρ. θα μπορούν να απευθύνονται στον κ.Αντζουλάκο Γεώργιο για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστούν σε σχέση με το επαγγελμά μας αυτό καθ’ αυτό, είτε σε συνάρτηση του επαγγελματός μας με οποιοδήποτε άλλο.


Σας υπενθυμίζουμε τον κωδικό επαγγέλματος :
86.90.19.12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ

Για οτιδήποτε χρειαστείτε παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 210-6424818.


Ευχαριστούμε πολύ
Το Δ.Σ.