SPORTS THERAPY LOLIS KOSTAS

SPORTS THERAPY LOLIS KOSTAS

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Αποκατάσταση του νευρομυϊκού ελέγχου, με χρήση ασκήσεων σε πλατφόρμα δονήσεων, μετά από χειρουργική αποκατάσταση προσθίου χιαστού συνδέσμου.

 
από το περιοδικό: The American Journal of Sports Medicine (Φεβ 2013)

του: Chak Lun Allan Fu, Msc
Physiotherapy Department, Prince of Wales Hospital, Hong Kong
(e-mail: allanfu@gmail.com).


 
Η πλατφόρμα δονήσεων είναι ένα σημαντικό βοήθημα στο πρόγραμμα αποκατάστασης, βοηθώντας εκτός από την μυϊκή ενδυνάμωση και στην αίσθηση της σωστής θέσης της άρθρωσης του γόνατος, στην καλύτερη στάση του σώματος και στην λειτουργική ικανότητα του μέλους μετά την χειρουργική αποκατάσταση του προσθίου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ). Η άσκηση με την χρήση πλατφόρμας δονήσεων, η οποία μπορεί να ξεκινήσει 3 μήνες μετεγχειρητικά, έχει αποδείξει τα οφέλη της.
Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της πρώιμης άσκησης σε πλατφόρμα δονήσεων, με σκοπό την βελτίωση του νευρομυϊκού ελέγχου μετά από το χειρουργείο αποκατάστασης ΠΧΣ.

Συμμετείχαν συνολικά 48 ασθενείς μετά από χειρουργική αποκατάσταση ΠΧΣ. Για την χειρουργική αποκατάσταση χρησιμοποιήθηκε μόσχευμα ισχιοκνημιαίων, για όλους τους ασθενεις.
Μετά τη χειρουργική επέμβαση, χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, στην ομάδα αναφοράς και στην ομάδα θεραπείας.
Στην ομάδα αναφοράς εφαρμόστηκε ένα συμβατικό πρόγραμμα αποκατάστασης για ΠΧΣ, ενώ στην ομάδα θεραπείας εφαρμόστηκε εκτός από το συμβατικό πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόγραμμα ασκήσεων σε πλατφόρμα δονήσεων για 8 εβδομάδες, αρχής γενομένης από τον 1ο μήνα μετεγχειρητικά.
Η αίσθηση της σωστής θέσης της άρθρωσης, η σωστή όρθια στάση και ο ισοκινητικός έλεγχος του γόνατος αξιολογήθηκαν πριν από την επέμβαση και στους 1, 3, και 6 μήνες μετεγχειρητικά, με τη χρήση συσκευών της Biodex και την ισοκινητική συσκευή Cybex NORM.
Εξετάστηκαν επίσης η τροχιά της άρθρωσης, η σταθεροτητά της (χειροκίνητα και με αρθρόμετρο) και η λειτουργική της ικανότητα (δοκιμασίες αναπήδησης, επιτάχυνσης κλπ).

Δεν υπήρχε καμία επιπλοκή σε όλους τους ασθενείς που συμμετείχαν και στις δύο ομάδες. Όλοι οι ασθενείς απέκτησαν πλήρη τροχιά και σταθερότητα της άρθρωσης στους 6 μήνες μετά την επέμβαση.
Η ομάδα που χρησιμοποίησε και ασκήσεις σε πλατφόρμα δονήσεων, βρέθηκε να έχει σημαντικά καλύτερο ορθοστατικό έλεγχο, μυϊκή απόδοση καμπτήρων και εκτεινόντων, καλύτερη αλτικότητα, και εκρηκτικότητα (P <.05) σε σχέση με την ομάδα αναφοράς, αλλά δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην αίσθηση της σωστής θέσης της άρθρωσης, σε τριπλές αναπηδήσεις, στην τροχιά της κίνησης και την σταθερότητα (Ρ> .05).

Η πρόωρη χρήση της πλατφόρμας δονήσεων (έναν μήνα μετά την επέμβαση), ήταν μια αποτελεσματική μέθοδος για την βελτίωση της κινητικότητας του γόνατος, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την τροχιά και την σταθερότητα της άρθρωσης. Βελτίωσε τον ελέγχο της στάσης, τις ισοκινητικές επιδόσεις, την αλτικότητα και την κινητικότητα, αλλά δεν επηρέασε την αίσθηση της σωστής στάσης της άρθρωσης και την διάρκεια στις αναπηδήσεις.
Πηγή: www.physionewsongr.blogspot.gr

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Τhe Corporate Relay Run, θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με το PERFORMANCE 22.


Σκυταλοδρομία εταιρικού πνεύματος
Η Ένωση κοινωφελών σωματείων «Μαζί για το Παιδί» σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Corporate Relay Run, μία σκυταλοδρομία συναδελφικού και φιλανθρωπικού πνεύματος με διπλό σκοπό. Να περάσουμε καλά και να δώσουμε χαρά σε παιδιά που έχουν την ανάγκη μας.
Το Corporate Relay Run είναι αγώνας δρόμου σκυταλοδρομίας 12 χλμ. που διαπνέεται από φιλανθρωπικό πνεύμα και απευθύνεται σε όλους όσους εργάζονται σε εταιρίες και οργανισμούς. Το αντίτιμο συμμετοχής των δρομέων αλλά και των εταιρειών από το πρόγραμμα Red Carpet VIP300 θα ενισχύσει, μέσω της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», τους σκοπούς  των 10 κοινωφελών σωματείων που την απαρτίζουν και εργάζονται για την ευημερία περισσότερων από 10.000 παιδιών κάθε χρόνο.
Οι δρομείς συμμετέχουν ως ομάδα εκπροσωπώντας την εταιρεία τους. Κάθε ομάδα αποτελείται από τέσσερις (4) δρομείς και κάθε δρομέας θα τρέξει απόσταση 3 χλμ.
Ελάτε να συμμετάσχετε σε μια διοργάνωση που προάγει την υγεία και την ευεξία, επιβραβεύει το ομαδικό πνεύμα και συνεισφέρει σε παιδιά που έχουν ανάγκη.
Σχηματίστε με τους συναδέλφους σας ομάδες 4 ατόμων και εγγραφείτε. Με τη συμμετοχή σας δείχνετε την έμπρακτη συμπαράστασή σας προς τα παιδιά.
Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που θα διεξαχθεί το Corporate Relay Run, διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, όπως το Heart Center, και η βράβευση των Γυμναστηρίων και των Μ.Μ.Ε. θα βοηθήσουν να συγκεντρωθούν περισσότερα χρήματα ώστε να  καλυφθούν περισσότερες ανάγκες των παιδιών που τόσο χρειάζονται την υποστήριξή μας. Επιπλέον, ο διαγωνισμός T-shirt όχι μόνο θα επιβραβεύσει τη δημιουργικότητά σας, αλλά θα βοηθήσει να διαδοθεί η κοινή μας προσπάθεια.

Εκεί θα είμαι και εγώ μαζί με το  http://www.chatzichristos.gr (performance 22). Εύχομαι να γίνει μία καλή διοργάνωση για αυτό τον πολύ σημαντικό σκοπό.