SPORTS THERAPY LOLIS KOSTAS

SPORTS THERAPY LOLIS KOSTAS

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Πονοκέφαλος και Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική
Γράφει ο Γιάννης Δημητρίου (κέντρου Vitality - info@yinyang.gr), Καθηγητής της Ακαδημίας Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής
Ο πονοκέφαλος είναι μια πολύ συχνή παθολογι-
κή κατάσταση που ταλαιπωρεί αρκετούς συ-
νανθρώπους μας. Ο πονοκέφαλος τις περισ-
σότερες φορές αντιμετωπίζεται από την συμβατική
ιατρική κυρίως με τα γνωστά παυσίπονα, τα οποία ναι
μεν εμποδίζουν την αγωγή του αλγεινού ερεθίσμα-
τος ανακουφίζοντας το σύμπτωμα του πόνου, αλλά
δεν έχουν καμία δράση στο βαθύτερο αίτιο αυτού.
Δεδομένου του ότι ο πονοκέφαλος δεν είναι κάποια
απειλητική κατάσταση, συχνά το αίτιό του δεν διε-
ρευνάται σε βάθος. Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική
(ΠΚΙ) μέσα από την δική της προσέγγιση αντιμετωπί-
ζει ριζικά τέτοιου είδους καταστάσεις και όχι απλώς
συμπωματικά.
Η ΠΚΙ μέσα στο πέρασμα των αιώνων, συσσωρεύοντας
τεράστια κλινική εμπειρία διατυπώνει ότι η κεφαλαλ-
γία μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε προσβολής του
οργανισμού από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως
το κρύο, η ζέστη κτλ. είτε συνέπεια κάποιας εσωτερι-
κής δυσαρμονίας.
Η προσβολή του οργανισμού από περιβαλλοντικούς
παράγοντες συμβαίνει διότι οι πάσχοντες συχνά δεν
παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία
τους από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Για παρά-
δειγμα, τις θερμές μέρες του καλοκαιριού απολαμβά-
νουν την απευθείας επίδραση του ψυχρού ρεύματος
αέρα από το κλιματιστικό, με αποτέλεσμα να δέχο-
νται την αρνητική επιρροή του ανέμου και του κρύου.
Αυτό οδηγεί σύμφωνα με την ΠΚΙ στην επιβράδυνση
ή χειρότερα στη στάση της ροής της ενέργειας και
στην εμφάνιση του συμπτώματος του πόνου. Στις πε-
ριπτώσεις πονοκεφάλου από εξωτερική επίδραση, τα
συμπτώματα έχουν απότομη έναρξη και είναι έντονα.
Ο χαρακτήρας του πόνου εδώ μπορεί να είναι καυστι-
κός, διασταλτικός, διαξιφιστικός, με αίσθημα παλμών
κ.ά.
Η εσωτερική δυσαρμονία από την άλλη μπορεί να εί-
ναι μια πιο πολύπλοκη υπόθεση διότι τα αίτιά της είναι
ποικίλα. Συχνότερο αίτιο εσωτερικής δυσαρμονίας
σήμερα είναι η συναισθηματική καταπίεση. Ιδιαίτερα
η καταπίεση του θυμού και του στρες σύμφωνα με την
ΠΚΙ οδηγεί στη δυσαρμονία συγκεκριμένων εσωτερι-
κών οργάνων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην επι-
βράδυνση της ροής της ενέργειας. Άλλο συχνό αίτιο
εσωτερικής δυσαρμονίας σήμερα, είναι η ακατάλλη-
λη-ανθυγιεινή διατροφή και η σωματική εξάντληση.
Σύμφωνα με την ΠΚΙ, η ακατάλληλη διατροφή όπως
τα λιπαρά γεύματα, τα πολλά γλυκά, τα πικάντικα φα-
γητά και η υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος,
έχουν αρνητική επίδραση στα όργανα που είναι υπεύ-
θυνα για την λήψη των θρεπτικών συστατικών από
την τροφή. Εφόσον τα όργανα δεν είναι σε θέση να
απορροφήσουν τα αναγκαία συστατικά από την τρο-
φή, ο οργανισμός αργά η γρήγορα θα βρεθεί σε κα-
τάσταση έλλειψης κάποιον συστατικών απαραίτητων
για την ομαλή του λειτουργία. Αυτή η κατάσταση ανε-
πάρκειας τελικά θα οδηγήσει σε πονοκέφαλο. Η ΠΚΙ
περιγράφει ως λιγότερο συχνό αίτιο εσωτερικής δυ-
σαρμονίας που μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο,
κάποια κληρονομική παθολογική κατάσταση ή ακόμα
και την υπερβολική σεξουαλική δραστηριότητα. Σύμ-
φωνα με την ΠΚΙ, κληρονομικά προβλήματα ή σωμα-
τική εξασθένηση κυρίως από υπερβολική σεξουαλική
δραστηριότητα δαπανούν τα ενεργειακά αποθέματα
του οργανισμού με τελική κατάληξη τον πονοκέφαλο.
Ο πονοκέφαλος από εσωτερική δυσαρμονία αντίθετα
με τον προηγούμενο έχει σταδιακή έναρξη και ο πό-
νος είναι ηπιότερος. Ο χαρακτήρας του πόνου μπορεί
να είναι υπόκωφος, διακεκομμένος, αμυδρός, σαν ≪το
κεφάλι να είναι κενό≫ ενώ μπορεί να υπάρχει θολερό-
τητα και επιδείνωση με την κόπωση.
Η ΠΚΙ αντιμετωπίζει τον πονοκέφαλο κυρίως με την
λήψη θεραπευτικών βοτάνων, το βελονισμό και την
θεραπευτική μάλαξη. Εκτός από αυτές τις θεραπευτι-
κές προσεγγίσεις υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες
αυτοθεραπείας και ταχύτερης αντιμετώπισης του πο-
νοκεφάλου ανεξάρτητα από το αν κάποιος ακολουθεί
συμβατική ή εναλλακτική θεραπεία.
Η ΠΚΙ συμβουλεύει όσους υποφέρουν από κεφαλαλγία
να ξεκουράζονται και να μην εξαντλούνται σωματικά
ή ψυχικά. Κατά την διάρκεια του πονοκεφάλου καλό
είναι να διατηρούν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκο-
νται ήσυχο χωρίς έντονο φωτισμό. Στις περιπτώσεις
όπου πρόκειται για κεφαλαλγία από επίδραση περι-
βαλλοντικών παραγόντων, οι ασθενείς καλό είναι να
ασκούνται τακτικά έτσι ώστε να βελτιωθεί η φυσική
τους κατάσταση και να αντιστέκονται αποτελεσματι-
κότερα στους παράγοντες αυτούς. Όσοι πάσχουν από
κεφαλαλγία ως αποτέλεσμα εσωτερικής δυσαρμονίας
πρέπει να διατηρούν ομαλή την ψυχολογική τους κα-
τάσταση, να αποφεύγουν το συναισθηματικό στρες
και να ξεκουράζονται.
Ανεξάρτητα από το είδος του πονοκεφάλου οι ασθε-
νείς δεν πρέπει να καπνίζουν, να πίνουν και πρέπει να
κάνουν τακτικά χειρομάλαξη για να διατηρούν τον
οργανισμό τους σε ισορροπία. Δεδομένου του ότι
κάποιες φορές ο πονοκέφαλος μπορεί να είναι μέρος
κάποιας πιο σοβαρής κατάστασης καλό είναι να ζητεί-
ται η γνώμη του ειδικού ιατρού.__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου